May 5, 2017

Veleprodaja

Programski modul VELEPRODAJA je proizvod predvidjen za trgovinska preduzeca.Ovaj modul obuhvata vodjenje vise magacina,veleprodajne kalkulacije,nivelacije cena u magacinu(automatski ili pojedinacno),automatsko obracunavanje poreza,ulazne i izlazne fakture knjuga ulaznih knjiga izlaznih faktura-za robu) kao i eventalni povracaji robe u magacin ili dobavljacu, otpisi i automatsko knjizenje u finansijski dnevnik i automatsko formitanje finansijskih naloga kao i automatcko rasknjizavanje na potrebna analiticka konta i formiranje sintetike, pregled trenutnih zaliha u magacinu,popisnih lista i potrebnih specfikacija ulaza i izlaz robe, formiranje specifikacije o prometu, pregled i eventualne izmene tarifa, podataka o kupcima, dobavljacima, artiklima… korisnik ako zeli moze ukljuciti i automatsko niveliranje cena cime ostavlja programu da prati svaku promenu cena- i pri ulazu i pri izlazu i automatskoto registruje i u robnim i finansijskim karticama u vezu sa evidencijom akciznih arikala i u veleprodaji i u maloprodaji.Moguce je i vrlo jednostavno ( koliko to problematika dozvoljava) voditi i konsignacionu prodaju i robno i finansijski (odjave, nivelacije, fakture konsignanti koji imaju vise prodajnih objekata…) i to u oba smera i kada se roba daje i prima na konsignaciju.