April 29, 2017

Art Computer Informacioni Sistem

Karakteristika programa je puna interaktivnost u radu sto obezbedjuje VEOMA JEDNOSTAVNO RUKOVANJE i BRZO PRIHVATANJE OD KORISNIKA, a obuka se obavlja u kraktom roku.Programi su testirani i oprobani i sa ogromnom kolicinom podataka pri cemu su se pokazali kao vrlo brzi i stedljivi. ART COMPUTER za svak programski proizvod daje jednogodisnju garanciju koja podrazumeva sve dopune paketa uzrokovanje zakonskim izmenama u roku koji je propisao zakonodavac kao i dopune koje zahteva korisnik. Garantovana je i sva podrska u radu te odziv u slucaju narusavanja podataka zbog neregularnosti u eksploataciji ili zbog uticaja vise sile. U cenu nije uracunata i eventualna korekcija programa po zahtevu korisnika ako te promene narusavaju koncept programa(strukturu baze podataka!)  u kom slucaju se formira cena ispravke paketa

Obuka je predvidjena na licu mesta, s tim da se odvija u vise navrata i proteze se od uvedjenja programa u redovnu eksploataciju – i ona je uracunta u cenu modula.

Korisnik je na raspolaganju svakodnevna podrska putem telefonskih intervencija(modemom ili usmeno), odnosno dolaska u slucaju intervencija svakom danom od 08h – 16h kao i podrska putem interneta.U toku garantnog roka ART COMPUTER, kao i autor svih programa, obezbedjuje (besplatno) SVE NOVE VERZIJE paketa u kojima su unesene dopune i izmene.Po isteku garantnog roka korisniku se nudi sklapanje ugovora o daljem odrzavanj programskog proizvoda.