May 6, 2017

Obracun kamata

Ovaj programski modul nudi vise nacina obracuna kamata – na osnovu mesecne stope i komfonrom metodom.Moguce je obracun vrsiti na osnovu podataka proknjizenig u zvanicnoj dokumentaiji a moguce je i prigram koristiti i za obracun ekstra unesenig podataka 0 ovo je korisno ako zelimo da proverimo kako je nama obracunao kamatu a program moze koristiti i da se nekom trecem licu izvrsi usluga obracina kamate na osnovu podatakak koje ono preda.Svi izvestaji mogu se dobii i na stampacu i na ekranu.