May 6, 2017

Osnovna sredstva

Ovaj programski modul koncipiran je za samostalni rad kao i za integralni rad u okviu jedinsvenog sistema.Ukoliko je instaliran sa ostalim modulima, tada obezbedjuje automatcsko preuzimanje maticnih podataka iz finansijskog knjigovodstva ,kao i formiranje i prenosenje naloga za knjizenje po izvrsenom obracunu amortizacije i revalorizacijema na nivou organizacione jedinice.Jednom uneseni maticni podaci o osnovim sredstvima mog se po potrebi dopunjavati sa novonnabaljenim sredstvima i knjizitise na osnovu unesenih podataka o amorizacionim grupama.Po obracunu amorziacije je u potpunosti amutomatizovan i obavalj se na osnovu unesenih podataka o amortizacionim grupama.Po obracunu postoji moucnost stampaja izvestaja, a ukoluko se zeli mogu se automatskiproknjziti efekti amortizacije na nivou osnovnih sredstva.

Po izvrsenom obracunu amortizacije dozvoljeno je atomatsko bracunavanje revllorizacije, kao i knjzenje efekata po revalorizaciji na nivou osnovnoh sredstva, U programskom modulu e predvidjena i inventira osnovnih sredstava.Programski modul dovoljava da po zavsenom obracinu automatski formiramo nalol za knjizenje u glavnoj knjizi, Jednostavno se vrse potrebni otpisi i rashodovanje.Sve evidencije je moguce voditi i na nivou jednog objekta.