May 11, 2017

Kadrovska evidencija

Ovaj programskimodul koncipian je za samostalni rad kao i za integralni rad u okviru jedinstvenog sistema.Program omogucava evidenciju maticnih podataka radnika(me, prezime,, ime oca, br. lk. m nat. broj, datum rodjenja, adresa, zvanje, s.srema, … – ukupno 27 podataka), o podataka koji su u vezi sa njihovim radom u firmi: status, bolovanje, godisnji odmori(reenja…), slobodni dani, placena odsustva, neplac. ods., razmestaji  po radnim jedinicama, prijemi radnika, zavrsetak  r.odnosa, pohvale i nagrade, disciplinske mere, praznici … programski modul omogucava izvalcenje mnogih statistickih podataka u vezi sa svim podacima kako za pojedinacnoh radnika tako i na nibou radne jedinice ili celel firme. moguce je stampati razne specificne spiskove radnika vezane za odredjene maticne podatke ili podatke vezane za njihov posao. Postoji i evidencija i o deci zaposlenih radnika. Prograski modul je lako nadogradim ako korisnik ima nekih speciicnih uslova rada ili izodjenja evidencija u vezi sa saradnicima i njihovim radom u firmi. Postoje interesantni statisticki izvestaji u vezi sa radnicima u firmi  onih  koji su iz nje otisli. Vrlo interesantan program za obavljanje vecine poslova pravne sluzbe preduzeca u vezi sa raznim statistickim podacim i to sve na nivou celo preduzeca ili na nivou jedne radne jedinice preduzeca.