June 21, 2017

Finansijsko knjigovodstvo

Porogramski modul finansijsko knjigovostvo je samostalan proizvod za vodjenje finansijskih promena glavne knjige i finansijskog dnevnika koji radi u automatskoj sprezi sa ostalim modulima.U okviru ovog modula predvidjeno je pracenje svih poslovnih promena-analitickih knjigovodstvenih stavki kroz nalog za knjizenje.Prilikom unsenja podataka koje korisnik vrsi sa izvornog dokumenta nalog se automatski rasknjizava na analiticke kartice uz istovremeno formiranje sintetitke,specifikacija,klasa,finansijskoh dnevnika i glavne knjige.Korisniku je omoguceno da u svakom trenutku prati i finansijski obracunava porez automatski,stampa virmane.