May 8, 2017

Obracun zarada

Programski modul prilagođen za sve vrste preduzeća – bilo koje delatnosti(prizvodjnja, trgovina, usluge, svih vrsta… ) i u bilo kojem sektoru (PP, DD, DP).Obračun je moguće vršiti po bilo kom osnovu 0 prema radnim časovima, ostvarenoj realizaciji… Omogućena je evidencija svih radnika po matčnim broju, abecedi ili nekoj drugoj klasifikacijiji koju korisnik sam može kreirati. Po isteku radnog odnosa zadržavaju se podaci na odgovrajucem matičnom broju u neogranicenom vremenskom periodu. Automatska obrada podataka potrebnih za obrazac M4, PPPPD i sve ostale potrebne Zakonske obrasce.

Mogućnost više isplata u toku meseca(neograničeno) i po više osnova (pojedinačno, po radnoj jedinici, proizvoljan spisak …) . Formiranje platnih spiskova po radnom mestu, organizacionim delovima i na nivou celog preduzeća. Formiranje obračunskih lista za svakog radnika na kojima je moguć uvid i svim primanjima u toku godine( i za konkretnu uplatu i za kumulativne podatke o svim isplatama do pomenute). Svi uneti podaci mogu se u svakom trenutku korigovati ukoliko je došlo do greške pri unosu. Program je fleksibilan o podložan svim zakonskim promenama. (npr. ukolko se promene doprinosi jednostavom izmenom vrednosti doprinosa vrsi se sasvim nov i potpuno ispravan obračun – promene ovog tipa se prate hronološki i ostaje i informacija i trag o prethodnim vrednostima).